Viện Vật lý   |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

Giới thiệu

Hội nghị Vật lý lý thuyết được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1976 tại TP Đà Lạt theo sáng kiến của GS. Nguyễn Văn Hiệu và GS. Đào Vọng Đức, được Trung tâm Vật lý lý thuyết duy trì tổ chức hàng năm bất chấp những khó khăn trong nhiều năm trước đây.

Hội nghị Vật lý lý thuyết có quy mô toàn quốc, với sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu vật lý lý thuyết trong cả nước, nhằm tổng kết, trình bày các kết quả nghiên cứu trong năm và giới thiệu các khuynh hướng phát triển của Vật lý lý thuyết và các lĩnh vực liên quan.

Từ năm 2002, theo đề nghị của GS. Nguyễn Văn Hiệu - chủ tịch Hội Vật lý Việt nam lúc đó - Hội nghị Vật lý lý thuyết chính thức trở thành Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc, hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Vật lý lý thuyết.

Viện Vật lý   |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

© 2010 Trung tâm Vật lý lý thuyết
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội