>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Các pha tô pô, trật tự tầm xa và đa thành phần trong các mô hình lượng tử 3/2018-3/2020Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
2Chuyển pha điện yếu trong mô hình mở rộng 3-3-1 cải tiến 7/2018 - 7/2020Hoàng Ngọc LongGrant funded by NAFOSTED
3Vật lý mới trong các mô hình bất đối xứng trái phải 4/2017-4/2019Phùng Văn ĐồngGrant funded by NAFOSTED
4Truyền dẫn điện tử không cân bằng qua các hệ chấm lượng tử trong chế độ Kondo 4/2017-4/2019Nguyễn Thị Kim ThanhGrant funded by NAFOSTED
5Trường vô hướng trong một số mô hình vật lý mới và các vấn đề của vật lý neutrino và vũ trụ học 12/2017-12/2019Nguyễn Anh KỳGrant funded by NAFOSTED
6Cách tiếp cận lai cho xử lý thông tin lượng tử 10/10/2017 – 30/9/2019Nguyễn Bá ÂnGrant funded by NAFOSTED
7Tương quan điện tử và định xứ Anderson trên mạng quang học trật tự và không trật tự 12/2017-12/2019Hoàng Anh TuấnGrant funded by NAFOSTED
8Vật lý mới từ tương tác Higgs boson trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩn 12/2017-12/2019Lê Thọ HuệGrant funded by NAFOSTED
9Cơ chế bền của vật chất tối giống như hệ quả của đối xứng chuẩn và cấu trúc hạt 12/2017-12/2019Đỗ Thị HươngGrant funded by NAFOSTED
10Nghiên cứu các tính chất quang học của nước và các dung dịch điện phân có chứa nước lân cận màng trao đổi proton bằng phương pháp lase 1/2016-12/2017Nguuyễn Trí LânGrant for international cooperation funded by VAST
11Tán xạ hai kênh của các exciton siêu lạnh và trở ngại trên đường tìm kiếm ngưng tụ Bose-Einstein trong bán dẫn Cu2O 3/2015-3/2017Hoàng Ngọc CầmGrant funded by NAFOSTED
12Điều kiện tồn tại và tính chất của các pha chính yếu trong các mô hình lý thuyết của vật liệu lượng tử 3/2015-3/2017Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
13Các hạt vô hướng trong mô hình chuẩn 3/2015-3/2017Đỗ Thị HươngGrant funded by NAFOSTED
14Chuyển pha Mott và trật tự từ trong một số hệ phức hợp 3/2015-3/2017Hoàng Anh TuấnGrant funded by NAFOSTED
15Newtrino and physics beyond the standard model 3/2015-3/2017Đinh Nguyên DinhGrant funded by NAFOSTED
16Nghiên cứu rối lượng tử và các vấn đề liên quan 3/2015-3/2017Nguyễn Bá ÂnGrant funded by NAFOSTED
17Hạt Higgs trong vật lý hạt và vũ trụ sớm 3/2015 - 3/2017Hoàng Ngọc LongGrant funded by NAFOSTED
18Vật lý mới trong các mô hình 3-3-1 mở rộng 4/2014 - 4/2016Phùng Văn ĐồngGrant funded by NAFOSTED
19Tương quan điện tử và sự chuyển pha trong một số hệ phức hợp 6/2012 - 6/2014Hoàng Anh TuấnGrant funded by NAFOSTED
20Các đối xứng không giao hoán của các mô hình chuẩn mở rộng 6/2012 - 6/2014Hoàng Ngọc LongGrant funded by NAFOSTED
21Tương quan điện tử trong các chất điện môi topo và tới hạn lượng tử 6/2012 - 6/2014Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
22Excitonic insulator and polariton condensations, their correlation effects 2012 - 2014Phan Văn NhâmGrant funded by NAFOSTED
23Một số vấn đề của mô hình chuẩn và kiểm nghiệm tại LHC 2012 - 2015Nguyễn Thị Hồng VânGrant funded by NAFOSTED
24Participation in the precision test of the standard model and beyond at the LHC-LHC 1/2012 - 12/2013Nguyễn Anh KỳGrant for international cooperation funded by VAST
25Đối xứng thể hệ và vật lý neutrino 2011 - 2013Phùng Văn ĐồngGrant funded by NAFOSTED
26Electron correlations in emergent and nonequilibrium properties of the advanced materials models 2009 - 2011Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
27Violation of lepton and baryon numbers in particle physics and applications to cosmology 2009 - 2011Hoàng Ngọc LongGrant funded by NAFOSTED
28Theoretical study of quantum information 2009 - 2011Nguyễn Bá ÂnGrant funded by NAFOSTED
29Magnetic and transport properties in strongly correlated electronic systems 2009 - 2011Hoàng Anh TuấnGrant funded by NAFOSTED
30Many-particle correlations and ultrafast nonlinear optical response of quasi-two-dimensional semiconductor nanostructures 2009 - 2012Hoàng Ngọc CầmGrant funded by NAFOSTED
31Investigation of Electronic Structures and Properties of Low-dimensional Semiconductor Systems. 2009 - 2012Nguyễn Hồng QuangGrant funded by NAFOSTED
32Scattering mechanisms for two-dimensional carrier systems in ZnO and group-III-nitride based heterostructures 2009 - 2011Đoàn Nhật QuangGrant funded by NAFOSTED
33Coherent nonlinear optical effects in semiconductor quantum wells 2006 - 2008Hoàng Ngọc CầmĐề tài NCCB trong KHTN
34Electron-phonon interaction and electronic properties of semiconductor nano-structures 2006 - 2008Nguyễn Như ĐạtĐề tài NCCB trong KHTN
35Unification and interaction between electromagnetic field and gravitational field in Einstein - Cartan - Evans (ECE) unification field theory 2006 - 2008Đào Vọng ĐứcĐề tài NCCB trong KHTN
36Some methods in high energy physics and applications in strongly correlated systems 2006 - 2008Nguyễn Anh KỳĐề tài NCCB trong KHTN
37New physical effects in 3-3-1 models 2006 - 2008Hoàng Ngọc LongĐề tài NCCB trong KHTN
38Quantum effects in electronic transport in nano devices 2006 - 2008Nguyễn Văn LiễnĐề tài NCCB trong KHTN
39Phase transition in complex systems 2006 - 2008Nguyễn Toàn ThắngĐề tài NCCB trong KHTN
40Theory of conduction processes in dilute magnetic semiconductors 2006 - 2008Hoàng Anh TuấnĐề tài NCCB trong KHTN
41Simulation of electronic structures and optical properties of electron systems in semiconductor nano-structures 2006 - 2008Nguyễn Hồng QuangĐề tài NCCB trong KHTN
42Disordered effects in semiconductor nano-structures in the presence of magnetic field 2006 - 2008Đoàn Nhật QuangĐề tài NCCB trong KHTN
43Some fundamental problems of nano physics and quantum computation, in particular, and of quantum physics, in general. 2006 - 2008Nguyễn Vinh QuangĐề tài NCCB trong KHTN
44Interaction processes of quasi-particles in some quantum, nano and bio systems 2006 - 2008Nguyễn Ái ViệtĐề tài NCCB trong KHTN
45Theoretical study of quantum information 2006 - 2008Nguyễn Bá ÂnĐề tài NCCB trong KHTN
46Study of dynamics of folding of proteins by computer simulation methods 2006 - 2008Trịnh Xuân HoàngĐề tài NCCB trong KHTN
47Nonlinear phenomena of dynamical equations 2003 - 2005Vũ Xuân MinhĐề tài NCCB trong KHTN
48Electronic and optical properties of disordered semiconductors 2003 - 2005Đoàn Nhật QuangĐề tài NCCB trong KHTN
49Theory of low dimensional systems and micro-nano structures 2003 - 2005Nguyễn Ái ViệtĐề tài NCCB trong KHTN
50New physical phenomena in the SU(3)_C X SU(3)_L X U(1)_X model in super-symmetry theories 2003 - 2005Hoàng Ngọc LongĐề tài NCCB trong KHTN
51Photon-electron interactions in complex systems 2003 - 2005Nguyễn Toàn ThắngĐề tài NCCB trong KHTN
52New methods of mathematical physics in application 2003 - 2005Nguyễn Anh KỳĐề tài NCCB trong KHTN
53Electric and magnetic properties of nanoscale systems 2003 - 2005Nguyễn Văn LiễnĐề tài NCCB trong KHTN
54Simulation of single eletron devices of nanostructure materials 2003 - 2005Nguyễn Hồng QuangĐề tài NCCB trong KHTN