>> Center for Computational Physics

Research

Research grants


NoGrant titleTime of proceedingDirectorType of grant
1Nghiên cứu vật lý mới với các thí nghiệm quốc tế Belle-II và T2K 1/2021 - 12/2023Nguyễn Anh KỳĐề tài độc lập cấp Nhà nước
2Các pha kỳ lạ trong các mô hình lý thuyết cho vật liệu lượng tử 4/2020 - 4/2022Trần Minh TiếnGrant funded by NAFOSTED
3Neutrino physics and related topics 4/2020 - 4/2022Đinh Nguyên DinhGrant funded by NAFOSTED
4Nghiên cứu một số vấn đề vật lý mới sau các mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản và vũ trụ học 10/2020 - 10/2022Nguyễn Anh KỳGrant funded by NAFOSTED
5Truyền dẫn lượng tử trong các mạch Kondo "điện tích" 10/2020 - 10/2022Nguyễn Thị Kin ThanhGrant funded by NAFOSTED
6Nghiên cứu vật lý mới trong các mô hình chuẩn mở rộng dựa trên phép phân tích kết hợp các dữ liệu của LHC, LHCb và Vũ trụ 4/2020 - 4/2022Đỗ Thị HươngGrant funded by NAFOSTED
7Định xứ Anderson và chuyển pha Mott trong một số mạng fermion tương tác 10/2020 - 10/2022Hoàng Anh TuấnGrant funded by NAFOSTED
8Tìm kiếm vi phạm đối xứng CP thông qua nghiên cứu dao động neutrino 6/2020 -6/2023Nguyễn Thị Hồng VânGrant for international cooperation funded by VAST