>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Alexander Vikman

Chức danh, học vị:GS.
Cơ quan, Nước:CEICO, FZU ASCR, Prague, Czechia
Ngày đến:09-08-2019
Ngày đi:11-08-2019