>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Takeo Inami

Chức danh, học vị:GS.
Cơ quan, Nước:National Laboratory for High Energy Physics, Japan
Ngày đến:01-09-2019
Ngày đi:30-11-2019