>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Khách

Yoshimasa Kurihara

Chức danh, học vị:GS
Cơ quan, Nước:KEK, Tsukuba, Japan
Ngày đến:03-07-2017
Ngày đi:09-07-2017