>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Anh KỳNghiên cứu viên cao cấp

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Phòng làm việc:14
Điện thoại:+84 024 37660221
Fax:+84 024 37662107
Email:anhkyiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý toán, vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Nguyễn Anh Kỳ