>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phạm Tuấn MinhNghiên cứu viên

Tiến sỹ Vật lý, Đại học Illinois, Urbana-Champaign, 2013
Cử nhân Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2001

Phòng làm việc:14
Điện thoại:+84 024 37660221
Fax:+84 024 37662107
Email:ptminhiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các chất cô đặc

> Công bố khoa học của Phạm Tuấn Minh