>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Hải YếnNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Phòng làm việc:22
Điện thoại:+84 024 37660223
Fax:+84 024 37662107
Email:nhyeniop.vast.vn

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Hải Yến