>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Trí LânNghiên cứu viên chính

Học vị:Tiến sỹ
Phòng làm việc:15
Điện thoại:+84 024 37661095
Fax:+84 024 37662107
Email:ntlaniop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý chất rắn, các hệ điện tử tương quan mạnh

> Công bố khoa học của Nguyễn Trí Lân