>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Tuấn DuyNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Phòng làm việc:11
Điện thoại:+84 024 37664640
Fax:+84 024 37662107
Email:ntdemiop.vast.vn

> Công bố khoa học của Nguyễn Tuấn Duy