>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vũ Hòa BìnhNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Phòng làm việc:11
Điện thoại:++84 024 37664640
Fax:++84 024 37662107
Email:vhbinhiop.vast.vn

> Công bố khoa học của Vũ Hòa Bình