>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Thị Thanh MaiNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Phòng làm việc:12
Điện thoại:++84 024 37660224
Fax:++84 024 37662107
Email:thanhmaiiop.vast.vn

> Công bố khoa học của Trần Thị Thanh Mai