>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Tiến MạnhNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Phòng làm việc:15
Điện thoại:++84 024 37662107
Fax:++84 024 37662107
Email:ttmanhiop.vast.vn

> Công bố khoa học của Trần Tiến Mạnh