>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phạm Văn KỳNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Phòng làm việc:15
Điện thoại:+84 024 37662107
Fax:+84 024 37662107
Email:pvkyiop.vast.vn

> Công bố khoa học của Phạm Văn Kỳ