>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hồng QuangNghiên cứu viên cao cấp

- Tốt nghiệp Đại học Kishinov, Mônđôva, Liên Xô cũ, năm 1981
- Phó tiến sỹ tại Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam cũ, năm 1989

Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Phòng làm việc:15
Điện thoại:
Fax:+84 4 37662107
Email:nhquangiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn, mô phỏng máy tính
Trang web cá nhân:http://www.iop.vast.ac.vn/~nhquang

> Công bố khoa học của Nguyễn Hồng Quang