>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đinh Nguyên DinhNghiên cứu viên chính

Học vị:Tiến sỹ
Phòng làm việc:14
Điện thoại:+84 024 37660221
Fax:+84 024 37662107
Email:dndinhiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý toán

> Công bố khoa học của Đinh Nguyên Dinh