>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Minh TiếnNghiên cứu viên cao cấp

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Phòng làm việc:12
Điện thoại:+84 024 37660224
Fax:+84 024 37662107
Email:minhtieniop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:vật lý các chất đậm đặc
Trang web cá nhân:http://www.iop.vast.ac.vn/~tranmt

> Công bố khoa học của Trần Minh Tiến