>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Ngọc LongNghiên cứu viên cao cấp

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Giáo sư
Phòng làm việc:11
Điện thoại:+84 024 37664640
Fax:+84 024 37662107
Email:hnlongiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:lý thuyết trường và hạt cơ bản

> Công bố khoa học của Hoàng Ngọc Long