>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đỗ Thị HươngNghiên cứu viên cao cấp

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Phòng làm việc:20
Điện thoại:+84 024 37660232
Fax:+84 024 37662107
Email:dthuongiop.vast.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Đỗ Thị Hương