>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Thọ HuệNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Email:lthueiop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết trường

> Công bố khoa học của Lê Thọ Huệ