>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nùng Văn ĐơnNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:The Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy
Chức danh:Sinh viên Diploma
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý lý thuyết

> Công bố khoa học của Nùng Văn Đơn