>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Cao Hoàng NamNghiên cứu viên

Thạc sỹ Vật lý, Viện Vật lý, Hà Nội, 2011

Email:chnamiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Phenikaa
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao

> Công bố khoa học của Cao Hoàng Nam