>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hồng ChươngThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Email:nhchuongiop.vast.vn
Nơi công tác:Công ty Fintec
Chức danh:Giám đốc
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết trường, Vũ trụ học