>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Ngô Thị Thu PhươngThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:Hoa Kỳ
Chức danh: