>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hồng HàThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Email:nsiop.vast.vn
Nơi công tác:
Chức danh:Đã mất