>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đinh Thanh BìnhNghiên cứu viên

Học vị:Tiến sỹ
Email:dtbinhiop.vast.vn
Nơi công tác:Trung tâm Thông tin Tư liệu
Chức danh:Nghiên cứu viên

> Công bố khoa học của Đinh Thanh Bình