>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Bùi Hồng NhungNghiên cứu viên

Học vị:Thạc sỹ
Nơi công tác:Đài Loan
Chức danh:Nghiên cứu sinh

> Công bố khoa học của Bùi Hồng Nhung