>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phùng Văn ĐồngCộng tác viên

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:pvdongiop.vast.vn
Nơi công tác:Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa
Chức danh:
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản

> Công bố khoa học của Phùng Văn Đồng