>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Ngô Minh ToànNghiên cứu viên

Tiến sỹ Vật lý, Trường Quốc tế về Nghiên cứu Tiên Tiến (Trieste, Italy), 2007
Cử nhân Vật lý, Đại học Quốc gia TPHCM, 2001

Email:ngo.m.toangmail.com
Nơi công tác:Đại học Maryland, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sau tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu:lý sinh
Trang web cá nhân:http://www.sissa.it/~ngo