>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Thu TrangThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:thutrangiop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Giáo viên