>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đào Lê HiềnThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:dlhieniop.vast.vn
Nơi công tác:University of Maryland (USA)
Chức danh:Nghiên cứu sinh