>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đỗ Thị HiềnThành viên cũ

Học vị:Thạc sỹ
Email:dthieniop.vast.vn
Nơi công tác:National Chiao Tung University, Taiwan
Chức danh:Nghiên cứu sinh

> Công bố khoa học của Đỗ Thị Hiền