>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Đức LongThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:ndlongiop.vast.vn
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh: