>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Dương Xuân LongThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:dxlongiop.vast.vn
Nơi công tác:Nam Định
Chức danh:Giáo viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn