>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Lại DuyênThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:Hà Nội
Chức danh:Nghỉ hưu