>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đào Thị HồngThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Email:dthongiop.vast.vn
Nơi công tác:Ban Kế hoạch Tài chính, Viện KHCNVN
Chức danh:Chuyên viên