>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Thế TrungThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT
Chức danh:Viện trưởng
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý thiên văn