>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đàm Thanh SơnThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ khoa học
Chức danh khoa học:Giáo sư
Email:sonphys.washington.edu
Nơi công tác:Đại học Chicago, Hoa Kỳ
Chức danh:Giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao, Vật lý các chất đặm đặc
Trang web cá nhân:http://faculty.washington.edu/dtson/