>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Quê HươngThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:nguyenhmarshall.edu
Nơi công tác:Đại học Marshall, Hoa Kỳ
Chức danh:Phó giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn