>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Hồng SơnThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:hong.son.hoangexternes.shom.fr ; hoang
Nơi công tác:CNES, Toulouse, Pháp
Chức danh:Phó giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu:Phương trình toán lý