>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hà Đại PhướcThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:pdhaiop.vast.vn
Nơi công tác:Đại học Towson, Hoa Kỳ
Chức danh:Phó giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao, Vật lý tính toán
Trang web cá nhân:http://pages.towson.edu/pha/