>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lý Quốc DũngThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Email:Dung.Lybrunel.ac.uk
Nơi công tác:Đại học Brunel, London, Anh
Chức danh:Nghiên cứu viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất rắn, Nano-assembler