>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Anh ThưThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Chức danh khoa học:Phó Giáo sư
Email:atlephys.ksu.edu
Nơi công tác:Đại học Bang Kansas, Hoa Kỳ
Chức danh:Phó Giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất cô đặc
Trang web cá nhân:http://www.phys.ksu.edu/personal/atle/