>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Ngô Tuấn AnhThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ
Chức danh:Nghiên cứu sau tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý các chất đậm đặc