>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vương Kim ÂuThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:Texas A&M University (USA)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt nhân