>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Tất ĐạtNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:University of Minnesota (USA)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Nguyễn Tất Đạt