>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Văn ĐứcNghiên cứu viên

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:University of South Florida (USA)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn

> Công bố khoa học của Nguyễn Văn Đức