>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Bạch Hương GiangThành viên cũ

Học vị:Tiến sỹ
Nơi công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia, Hà Nội
Chức danh:Giảng viên
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn