>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị HòaThành viên cũ

Học vị:Cử nhân
Nơi công tác:University of Western Ontario (Canada)
Chức danh:Nghiên cứu sinh
Lĩnh vực nghiên cứu:Lý thuyết chất rắn